• Viktigt miljöarbete

    Ett uttjänt fordon dräneras från miljöfarliga vätskor och plockas därefter isär i sina beståndsdelar.

  • Bara det bästa sparas

    De demonterade delarna kvalitébestäms. Hela och kompletta delar tvättas, registreras och emballeras för försäljning.

  • Ansvarsfull Bilåtervinning

    Väljer du att lämna din bil till Allbildelar då vet du att din bil tas om hand av kompetent personal och att återvinningen sker enligt lagkrav, producenternas anvisningar samt med hänsyn till miljön.

 

Skrota din bil

Bilar

Från den 1 juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och premier togs bort och bilskrotningsfonden avvecklades.

Regler för producentansvar för bilar och för bilskrotningsverksamhet från och med den 1 juni 2007

Reglerna innebär bland annat att det alltid ska vara gratis att lämna sin uttjänta bil hos producenten eller dennes representant. Bilproducent är den som yrkesmässigt tillverkar bilar i Sverige eller yrkesmässigt för in bilar till Sverige. Producenterna är skyldiga enligt lagstiftningen att inrätta mottagningsplatser. Du kan också lämna din bil till en bilskrotare som inte är ansluten till bilproducenterna. De är inte skyldiga att ta emot din bil avgiftsfritt.

När du lämnar din bil till auktoriserad bilskrotare ska du ha med dig legitimation och den gula delen (del 2) av det senaste registreringsbeviset. Om en annan person lämnar bilen åt dig, krävs en fullmakt. När du lämnar din bil ska du skriva på ett mottagningsbevis. Detta skickar sedan producenten eller bilskrotaren till Vägverket.