Samråd

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, Huddinge Gladö

Allbildelar AB, Hökärrsvägen 125, 141 91 Huddinge (org.nr 556164-2710), planerar att söka tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för befintlig och tillkommande vattenverksamhet på fastigheten Gladö 76:7. Man planerar att utjämna utfyllnader samt komplettera med rena massor inom del av våtmark på fastigheten. Miljöförbättrande åtgärder för groddjur planeras även inom fastigheten och på angränsande kommunal mark.

Syftet med detta samråd är att informera om det planerade projektet och fånga in synpunkter från berörda i ett tidigt skede.

Har ni frågor eller synpunkter gällande planerade åtgärder vänligen kontakta Camilla Boberg på Sweco. camilla.boberg@sweco.se, Tel: 08 69 51 311, Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm.

Era synpunkter är välkomna och lämnas helst skriftligt senast den 4 december 2015.

 

Samrådsunderlag 151027

Bilaga 1_Plankarta_0126K-14465,2

Bilaga 2_Rapport utfyllnad

Bilaga 3_PM - våtmarksbedömning 2015-05-28

Q-trans

Biltransport från Tyskland med dagliga transporter inom hela Sverige

Däck i Väst

Nu börjar det bli dags att byta till vinterdäck på bilen

Alvén & Ingvarsson däckverstad

Köp dina nya fälgar och däck monterat, balanserat och klart

Solfilmsmontage

Det finns många anledningar till att montera solfilm på bilen