Om Allbildelar

Allbildelar är ett familjeföretag som etablerades redan 1964. Idag är vi 28 anställda. I vår moderna däckverkstad på 50 000 m², ryms både nytt & begagnat. Här demonteras 4 000 bilar per år. Cirka 80 procent av dessa är av nyare årsmodell och vi ser en stadig ökning i framtiden. Allbildelar i Huddinge AB går nu in i sin stora framtidssatsning för att bli en av de största aktörerna på marknaden.

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid sträva efter att motsvara våra kunders krav och förväntningar på de bildelar och övrigt material som vi levererar. Vi ska även ansvara för att samtliga medarbetare har de kunskaper och den kompetens som krävs för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Miljöpolicy

Allbildelar ska:

  • följa gällande lagar, bestämmelser och avtal samt vidta åtgärder för att förebygga föroreningar och minska miljöbelastning utöver lagar och bestämmelser.
  • sträva efter att öka andelen återvinningsbara delar och material från de bilar vi demonterar.
  • se till att alla medarbetare aktivt verkar för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse av miljöarbetets betydelse.
  • I första hand anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.


Personal och miljö

Vår personal är vår viktigaste tillgång. Därför satsar vi på kontinuerlig vidareutbildning och har även ett framgångsrikt samarbete med Tumba och Huddinge gymnasiums fordonslinjer som vi erbjuder praoplatser. Samarbetet har resulterat i att vi i dag har sex anställda som kommer direkt från skolan.

ISO 14001 & 9001

Allbildelar är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001. Vi utbildar personalen för att bli ännu mer miljömedvetna och samtidigt uppfylla företagets mål. Vårt restavfall hanteras av Stena som lämpligt nog är vår närmaste granne. Vi slipper därmed påverka miljön med långa frakter av material.